Phải nêu tên dự án nhà ở tại Tp.HCM cấm người nước ngoài mua

Phải nêu tên dự án nhà ở tại Tp.HCM cấm người nước ngoài mua

Phải nêu tên dự án nhà ở tại Tp.HCM cấm người nước ngoài mua

Phải nêu tên dự án nhà ở tại Tp.HCM cấm người nước ngoài mua

Phải nêu tên dự án nhà ở tại Tp.HCM cấm người nước ngoài mua
Phải nêu tên dự án nhà ở tại Tp.HCM cấm người nước ngoài mua
Menu
Đăng ký / Đăng nhập

Phải nêu tên dự án nhà ở tại Tp.HCM cấm người nước ngoài mua

 

Phải nêu tên dự án nhà ở tại Tp.HCM cấm người nước ngoài mua

Văn phòng đăng ký đất đai Tp.HCM đã ngưng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho người nước ngoài ký hợp đồng mua nhà sau ngày 10/12/2015.

BẢO ANH
UBND Tp.HCM vừa có chỉ đạo về việc công bố công khai danh mục các dự án không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại dự án.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng thành phố phải công khai danh mục các dự án nói trên lên Cổng thông tin điện tử của Sở. Từ đó, tạo cơ sở pháp lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà tại Tp.HCM trong thời gian từ ngày 1/7/2015 đến nay.

Với những trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có thư trả lời cụ thể, đồng thời xin lỗi đối với những trường hợp đủ điều kiện nhưng giải quyết chậm trễ.

UBND Tp.HCM cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất hướng xử lý đối với trường hợp hồ sơ của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn thành phố trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 10/12/2015 mà đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại Phòng Công chứng, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, có cam kết khi nhà nước có quy định khu vực người nước ngoài không được sở hữu.

Được biết, thời gian qua, Văn phòng đăng ký đất đai Tp.HCM đã ngưng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho người nước ngoài ký hợp đồng mua nhà sau ngày 10/12/2015 để chờ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xác định lại những khu vực cần bảo đảm an ninh quốc phòng theo Nghị định 99/2015.

Tin tức khác

backtop